2 roky

Na zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

 

Při instalaci dodávaného zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhl. 50/1978 Sb.

 

Při nákupu standardního zboží je kupující strana ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněna od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání zboží.

 

Postup se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele.  

ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B

V-systém elektro s.r.o., Rubešova 626, 256 01 Benešov, IČ: 26760860, tel/fax: 317 725 749, e-mail: info@v-system.cz