Informace o zpracování osobních údajů

Co se v těchto informacích o zpracování osobních údajů dočtete?

Tyto informace o zpracování osobních údajů připravila divize V-systém elektro, Rubešova 626, 256 01, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601, IČ: 25029673, dále jen "my".

Provozujeme internetové stránky www.v-system.cz a také náš e-shop umístěný na www.eshop.v-system.cz (společně „Webové stránky“). Webové stránky slouží pro propagaci našich služeb a také si přes ně můžete zakoupit naše zboží.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsme připravili proto, abychom vás informovali o tom, proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když navštívíte naše Webové stránky, objednáte si naše zboží nebo naše služby. Dozvíte se i o tom, jaké používáme na Webových stránkách cookies a jak s nimi pracujeme. Nevynecháme ani informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů, budeme se těšit na zprávu:

Adresa: V-systém elektro, Rubešova 626, 256 01 Benešov

e-mail: info@v-system.cz

telefon: + 420 317 725 749

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a spravujeme my jako správce osobních údajů.

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás ve chvíli, kdy nám je sami poskytnete, ať už prostřednictvím Webových stránek nebo třeba naší vzájemné komunikace.

Vaše osobní údaje můžeme získat z veřejných rejstříků a evidencí, jako je třeba obchodní nebo živnostenský rejstřík, a to hlavně za účelem vytvoření faktur a dalších účetních dokladů. V rejstřících si můžeme i kontrolovat správnost informací a údajů, které jste nám poskytli.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – sloužící k vaší identifikaci (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo);
 • kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, kontaktních formulářů, obsah naší komunikace, údaje o smlouvách uzavřených prostřednictvím i mimo Webové stránky a údaje o službách, které vám poskytujeme, a zboží, které jste si u nás zakoupili;
 • fakturační a bankovní údaje – informace objevující se na fakturách, informace o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách
 • cookies – cookies využíváme pro měření návštěvnosti Webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na Webových stránkách.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech je opravdu nezbytné, abyste nám vaše osobní údaje poskytli. Například pokud s námi chcete uzavřít smlouvu a využívat naše služby, zakoupit naše zboží anebo nás kontaktovat, vaše osobní údaje potřebujeme. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme na základě nějakého zákonného důvodu a na základě právního základu. Takovým právním základem může být:

 1. plnění smlouvy a našich smluvních povinností – osobní údaje zpracováváme nejčastěji v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi námi a poskytování našich služeb nebo dodání našeho zboží. Pro tyto účely zpracováváme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a případně i fakturační a bankovní údaje, a to za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi námi – ať už kupní nebo smlouvy o poskytování služeb;
 2. dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů – máme spoustu zákonných povinností, které nám ukládají zpracovávat vaše osobní údaje, kdy zpracováváme základní identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační a bankovní údaje, a to za účelem plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci a plnění zákonných archivačních a jiných povinností, třeba podle zákona o účetnictví;
 3. ochrana našich oprávněných zájmů – naše zájmy si můžeme chránit a v rámci toho můžeme zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a fakturační a bankovní údaje zpracovávat za účelem (i) obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních, kde oprávněným zájmem je předcházení vzniku škody na naší straně, (ii) odesílání novinek týkajících se Webových stránek a našich služeb a zboží, kde oprávněným zájmem je budování a upevňování vztahu s vámi jakožto našimi zákazníky, (iii) tvorby interních statistik, modelů, evidencí a přehledů, kde oprávněným zájmem je vývoj a zlepšování našich služeb a zákaznické péče;
 4. udělení souhlasu – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to například e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a 3 roky po jejím skončení, pokud není dále uvedená jiná doba.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budeme zpracovávat po dobu 15 let od skončení vztahu mezi námi a vámi. Tato doba odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů budeme zpracovávat po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším zákazníkem, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let od našeho posledního oboustranného kontaktu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu anebo nám zašlete e-mail a my vás z databáze vymažeme.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme je zpracovávat po dobu jeho trvání. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Rádi bychom vás ale upozornili na to, že ani v případě odvolání souhlasu nemusíme smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

Jak je to s cookies?

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webových stránkách.

Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies, preferenční a analytické cookies a marketingové cookies.

 • Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, aby vám Webové stránky vůbec fungovaly. Protože jsou nezbytné pro fungování Webových stránek, můžeme je používat bez vašeho souhlasu.
 • Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webových stránek i to, odkud jste na ně přišli. Pokud však ani s jejich použitím nesouhlasíte, můžete je odmítnout, a to tady.
 • Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat nabídku našich služeb vašim potřebám. Díky nim můžeme třeba nabízet naše služby prostřednictvím cílené reklamy včetně reklamních nástrojů třetích stran. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.

Tyto cookies můžete odmítnout. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 1. službou Google Analytics a Google Ads, provozovanými společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými zde;
 2. službou Facebook Ads manager a Facebook Pixel, provozovanými společností Meta Platforms Ireland Limited, cookies jsou zpracovávány v souladu se zásadami používání dat dostupnými zde;
 3. službou Sklik provozovanou společností Seznam.cz, a.s., cookies jsou zpracovávány v souladu se zásadami dostupnými zde;
 4. službou Matomo Analytics provozovanou společností Matomo Ltd., cookies jsou zpracovávány v souladu se zásadami dostupnými zde.
typ název účel expirace kdo k ní má přístup
analytické _pk_id.5465.4bcc Matomo Analytics > 1 rok matomo.org
analytické _gid Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu 1 den google-analytics.com
analytické _gcl_au Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu 3 měsíce google-analytics.com
analytické _gat_UA-9495742-3 Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu 1 h google-analytics.com
analytické _ga Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu 2 roky google-analytics.com
analytické/marketingové _fbp Facebook pixel 3 měsíce facebook.com
analytické _pk_ses.5465.4bcc Matomo Analytics 1 h matomo.org

 

Kdo další může mít k vašim osobním údajům od nás přístup?

Abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby, zapojujeme do zpracování vašich osobních údajů i další subjekty. V rámci takového outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, k takovému zpracování nepotřebujeme váš souhlas.

O své osobní údaje ani soukromí se ale nemusíte bát, naši dodavatelé se totiž stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a s vašimi údaji mohou nakládat jen v rámci činností a služeb, které nám poskytují. My také pořád budeme těmi, kdo o tom, co se s vašimi osobními údaji děje, rozhodují.

Takovými osobami, kterým vaše osobní údaje předáváme, jsou například poskytovatelé IT, marketingových nebo účetních služeb.

Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Naší povinností jako správce osobních údajů je i to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a bezpečně. Vám pak zaručujeme práva popsaná v tomto článku. Tato práva u nás můžete uplatnit písemně, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše.

Jedná se o tato práva:

 1. požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům;
 3. nechat vaše osobní údaje aktualizovat, doplnit nebo opravit;
 4. za určitých podmínek můžete požadovat i výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud to nebude v rozporu s platnými právní předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;
 5. pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;
 6. právo na přenositelnost osobních údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 7. požadovat po nás kopii zpracovávaných osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné ke dni 1.11.2023.

 

 

Zpět do obchodu